<div align="center"> <h1>Katharsis Duszy</h1> <h3>Strona poświęcona młodym poetom... Znajdziesz tutaj wiersze, aforyzmy.....</h3> <p>poezja, młodzi poeci, poeci amatorzy, amatorska poezja, aforyzmy, miłość, aforyzmy-miłość,katharsis, mwoa duszy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://poezjaniespisana.w.interia.pl" rel="nofollow">http://poezjaniespisana.w.interia.pl</a></p> </div>